The goings on in and around Bridgend

Monthly Archives: October 2018

How to keep the whole family busy this Half Term!

Wondering how you'll keep the whole family entertained this half term? From pumpkin trails and scary screenings, to Autumn walks and Firework displays, there's plenty of action for all! Here's how you can keep the whole family busy in Bridgend County this Half Term.

 

Get all fired up with Porthcawl's Fire and Water Festival

Get fired up with a day and night of family fun in Porthcawl this Saturday. Enjoy a whole day of beachside activities before taking in the sparkling firework displays above! Watch professional fire performers dance, juggle and even eat fire!27th October, Sandy Bay, Porthcawl. Free.

 

Jump with fright at Jump Jam's bouncing bonanza

Jump with fright at Jump Jam's Halloween Fright Night extravaganza! Bob for apples, crawl for sweets and wrap the mummy, all to the sounds of Jump Jam's Spooktacular music. Prizes for the best dressed. Jumpers can expect an evening full of fun and games with prizes to be won throughout - including best dressed!27th Oct, 5pm-9pm.

 

Enjoy some friendly frights with Casper the friendly ghost

Keep little ones entertained with a screening of everyone's favourite ghost. Porthcawl's Grand Pavilion will be screening Casper the Friendly Ghost for one showing only to celebrate the Halloween week ahead - the perfect way to relax before the trick or treats begin.29th October, 1.30pm, Tickets £4.

 

Get stuck in with SeaQuest's Half Term activities

Seaquest will be hosting a whole week of family fun this half term! Learn to make your own beach shelter, take on an epic seaside survival session and get involved in a family beach clean blitz to top it all off! Mon 29th Oct, Shells and Shelters 11am - 12.30pm; Seaside Survival 1pm - 2.30pm; Wed 31st  Oct, Flash & Glow 1pm - 2.30pm; Thurs 1st Nov, Family Beach Clean

 

Hunt for pumpkins in Parc Slip Nature Reserve

Hunt for pumpkins around Parc Slip Nature Reserve this half term, where a selection of self-guided trails will lead visitors to their ghoulish prizes and surprises! Treat yourself to some spooky snacks in the visitor centre cafe afterwards. Parc Slip Visitor Centre 29th - 31st October, 11am- 3pm. £2 per child, Suitable for age 6+.

 

Get ready to party at the Porthcawl Grand Pavilion!

Grab your cauldrons and throw on your capes for an afternoon of mayhem at Porthcawl's Grand Pavilion this Halloween. Little witches, monsters, ghouls and goblins can party 'til they drop, with a spooky disco, fun-filled party games and lots of competitions. Adults will also love the bar available, full of tricks and treats!Wednesday, 31st October, 1pm and 4pm sessions.

 

Make your own lantern for the Festival of lights

Dig out your gloves, button up your coats and join the annual Festival of Lights extravaganza! Get ready for a circus fire display, vibrant music and magical lantern parade from Carnegie House to Newbridge Fields. 2nd Nov, 5pm-8pm

 

Coney Beach Firework Display

Watch the fireworks sparkle over the sea from Coney Beach this November. Keep warm by the bonfire from 4pm, grab a sparkler and munch on a toffee apple during a whole night of bright lights and sparkling displays! Coney beach,3rd November, 4pm - 11pm.

 

Take an Autumnal walk through Bryngarw Park

Discover the Autumn colours and abundant fruits in Bryngarw this November with a seasonal walk through the park. Join the creatures who live in the park and learn all about them with your very own ranger guide.
4th Nov, 10:30am - 12pm, £3 per person.

 

 

 

 

Syniadau i ddiddanu'r teulu cyfan dros wyliau'r Hanner Tymor!

Ydych chi'n chwilio am syniadau i ddiddanu'r teulu cyfan dros wyliau'r hanner tymor? O lwybrau wedi'u haddurno â phwmpenni a ffilmiau arswyd, i deithiau hydrefol ac arddangosfeydd tân gwyllt, mae digon o weithgareddau i bawb! Dyma syniadau ar gyfer diddanu'r teulu cyfan yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr dros wyliau'r Hanner Tymor.

 

Taniwch eich dychymyg yng Ngŵyl Tân a Dŵr Porthcawl

Taniwch eich dychymyg ddydd Sadwrn gyda diwrnod a noson llawn hwyl i'r teulu ym Mhorthcawl. Dewch i fwynhau diwrnod cyfan o weithgareddau glan môr cyn gwylio'r arddangosfeydd tân gwyllt yn goleuo'r nos! Bydd cyfle i wylio perfformwyr tân proffesiynol yn dawnsio, yn jyglo ac yn bwyta tân hyd yn oed!27 Hydref, Sandy Bay, Porthcawl. Am ddim.

 

Digwyddiad bownsio brawychus Jump Jam

Bydd digwyddiadau Noson Calan Gaeaf Jump Jam yn siŵr o wneud i chi neidio allan o'ch croen! Cewch ddowcio am afalau, cropian i chwilio am losin a lapio'r mymi, a hynny i sain cerddoriaeth arswydus Jump Jam. Bydd gwobrau am y gwisgoedd gorau. Bydd hi'n noson llawn hwyl a gemau a bydd llawer o wobrau i'w hennill, gan gynnwys gwobr am y wisg orau!27 Hydref, 5pm-9pm.

 

Ffilm am Casper yr ysbryd cyfeillgar

Bydd y ffilm am yr ysbryd hoffus yma'n siŵr o gadw'r rhai bach yn ddiddig. Bydd Pafiliwn y Grand ym Mhorthcawl yn dangos Casper the Friendly Ghost i ddathlu'r wythnos Calan Gaeaf sydd i ddod - ffordd wych o ymlacio cyn i firi'r wythnos ddechrau.29 Hydref, 1.30pm, Tocynnau £4.

 

Gweithgareddau Hanner Tymor SeaQuest

Bydd Seaquest yn cynnal wythnos gyfan o hwyl i'r teulu dros wyliau'r hanner tymor! Cewch ddysgu creu eich man cysgodi eich hun ar y traeth, ymuno â sesiwn arbennig ar oroesi ar lan y môr a chymryd rhan mewn sesiwn casglu sbwriel i'r teulu ar y traeth! Dydd Llun 29 Hydref, Mannau Cysgodi Cregyn 1am - 12.30pm; Goroesi Glan Môr 1pm - 2.30pm; Dydd Mercher 31 Hydref, Fflachio a Disgleirio 1pm - 2.30pm; Dydd Iau 1 Tachwedd, Sesiwn Casglu Sbwriel i'r Teulu ar y Traeth

 

Chwilio am bwmpenni yng Ngwarchodfa Natur Parc Slip

Chwiliwch am bwmpenni yng Ngwarchodfa Natur Parc Slip yn ystod gwyliau'r hanner tymor. Mae yno nifer o lwybrau hunan-dywys a fydd yn eich arwain at wobrau a syrpreisys gwefreiddiol! Sbwyliwch eich hun gyda danteithion dychrynllyd yng nghaffi'r ganolfan ymwelwyr wedyn.Canolfan Ymwelwyr Parc Slip 29 - 31 Hydref, 11am- 3pm. £2 y plentyn, Addas i blant 6 oed neu hŷn.

 

Byddwch yn barod am barti ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl!

Casglwch o amgylch y crochan a gwisgwch eich clogynnau am brynhawn o anhrefn ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl y Calan Gaeaf yma. Dyma barti i wrachod, bwystfilod, ysbrydion ac ellyllon bach. Bydd yn cynnwys disgo dychrynllyd, gemau parti hwyliog a llwyth o gystadlaethau. Bydd bar i'r oedolion hefyd, a fydd hefyd yn llawn danteithion dychrynllyd!Dydd Mercher, 31 Hydref, sesiynau am 1pm a 4pm.

 

Gwneud eich llusern eich hun ar gyfer yr Ŵyl Goleuadau

Chwiliwch am eich menig, gwisgwch eich cotiau ac ymunwch â'r Ŵyl Goleuadau flynyddol! Byddwch yn barod am sioe dân gan griw'r syrcas, cerddoriaeth fywiog a gorymdaith llusernau o Dŷ Carnegie i Gaeau Trecelyn. 2 Tachwedd, 5pm-8pm

Arddangosfa Tân Gwyllt Traeth Coney

Gwyliwch y tân gwyllt yn disgleirio dros y môr o Draeth Coney fis Tachwedd. Dewch i gadw'n gynnes wrth y goelcerth o 4pm ymlaen. Bydd ffyn gwreichion ac afalau taffi i'w mwynhau yn ystod y noson yma, a fydd yn llawn goleuadau llachar ac arddangosfeydd disglair!Traeth Coney,3 Tachwedd, 4pm - 11pm.

 

Taith hydrefol drwy Barc Bryngarw

Dewch i fwynhau lliwiau a ffrwythau'r hydref ym Mryngarw fis Tachwedd drwy fynd ar daith dymhorol drwy'r parc. Ymunwch â'r creaduriaid sy'n byw yn y parc a chael gwybodaeth amdanynt gan eich tywysydd personol.
4 Tachwedd, 10:30am -12pm, £3 y pen.

 

 

 

 

You won’t want to miss this sizzling new festival in Porthcawl

Did you know Porthcawl is hosting a brand new fire and water festival this half term? The sizzling event will celebrate the spirit of the sea, jam-packed with flaming excitement. From world record attempts, to fire eating, dancing and juggling, here's what you won't want to miss. 

 

Witness a world record attempt on water

Watch history unfold as 200 surfers attempt to break the world record for the most people surfing at once. Kicking off Porthcawl's Fire and Water event, this world record attempt is not to be missed. With the current record standing at 120, there's never been a better reason to come along and hop on a surf board!27th October, 9am, Sandy Bay. Time will be weather and surf permitting.

Enjoy an afternoon of beach themed adventure

Join SeaQuest and National Marine Aquarium for an afternoon of family fun on 27th. Toast up a marshmallow for an indulgent smore, learn to build your own beach shelter, discover fascinating marine artefacts washed ashore and take part in an epic beach clean blitz! If you've still got energy, why not get hands on and make a microbead mosaic?1pm-5pm, times may vary according to weather.

Everything from street theatre to wellie wanging

Enjoy an afternoon jam-packed with entertainment. Keep your eye on the beach for sand art bought to you by the Awen Cultural Trust, or test yourself with a flags competition hosted by Sker and Pink Bay SLSQ. If you'd like to try something new, get your boots on and try a wellie wanging competition later in the day!All taking place between 1pm and 5pm. These times are weather dependent and may be subject to change.

Seaquest Night Surf

See the action as surfers battle it out on the floodlit waves. 6pm-9pm

Feel the heat with a night of flames and Grand Finale

Porthcawl's Fire and Water event will continue with a night of flames. Expect an extravagant firework display and performances from world-travelled FlameOz, throughout the course of the evening. FlameOz will not only be dancing and juggling with fire - they'll even be eating it! 27th October, 8.30pm, Sandy Bay.

Immersive surf experience

Step on a virtual surfboard and try virtually riding the waves of Rest Bay without getting wet! If paddle boarding is more your thing, SUP through the harbour in the stunning autumn sunshine. This innovative immersion room experience will come to Trecco Bay for half term from 27th October.

Snap away with Porthcawl's brand new selfie-board!

To get you warmed up for the event, Porthcawl is launching a brand new selfie-board nearby. Take a selfie in front of a giant 10m x 2.4m selfie board at the Rest Bay Watersports Centre site, when it launches this weekend. Snap away in front of the brand new feature and use the hashtags #DiscoverPorthcawl and #DarganfodPorthcawl to share it with your friends. 

 

You can sign up to the event here:

https://www.facebook.com/events/2140967709504098/ 

The Porthcawl Seascape project has received funding via the Regional Tourism Engagement Fund (RTEF) and supported through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and the Welsh Government, the Fund to improve the visitor experience and create stronger destinations by working together

 

Fyddwch chi ddim eisiau methu'r ŵyl newydd hon ym Mhorthcawl...

Oeddech chi'n gwybod bod Porthcawl yn cynnal gŵyl tân a dŵr newydd sbon dros wyliau'r hanner tymor? Bydd yr ŵyl danbaid hon yn dathlu ysbryd y môr a bydd yn llawn cyffro tanllyd. O syrffwyr yn ceisio gosod record byd i bobl yn jyglo, dawnsio ac yn bwyta tân, fyddwch chi ddim eisiau methu'r cyfle.

Ceisio gosod record byd ar y dŵr

Dewch i wylio 200 o syrffwyr yn ceisio gosod record byd am y nifer fwyaf o bobl yn syrffio ar yr un pryd. Yr ymgais fythgofiadwy hon i osod record byd fydd yn dechrau'r digwyddiad Tân a Dŵr. 120 yw'r record ar hyn o bryd, felly mae hwn yn rheswm gwell nag erioed dros ddod draw a neidio ar fwrdd syrffio!27 Hydref, 9am, Sandy Bay. Bydd yr amser yn dibynnu ar y tywydd a'r tonnau.

Dewch i fwynhau prynhawn llawn antur yn seiliedig ar thema'r traeth

Ymunwch â SeaQuest a'r Acwariwm Morol Cenedlaethol am brynhawn o hwyl i'r teulu ar 27 Hydref. Cewch dostio malws melys a mwynhau smores blasus, dysgu adeiladu eich cysgodfan traeth eich hun, darganfod arteffactau morol diddorol sydd wedi'u golchi ar y lan a chymryd rhan mewn sesiwn glanhau traeth epig! Os oes gennych chi ddigon o egni ar ôl hynny, beth am greu mosäig gyda gleiniau bychan?1pm-5pm, gall yr amseroedd amrywio gan ddibynnu ar y tywydd.

Popeth o theatr stryd i daflu welis

Dewch i fwynhau prynhawn llawn adloniant. Gwyliwch ddetholiad o theatr stryd yn cael ei pherfformio gan Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, neu rhowch gynnig ar gystadleuaeth baneri, sy'n cael ei chynnal gan SLSC Sger a Pink Bay. Os hoffech chi roi cynnig ar rywbeth newydd, gwisgwch eich esgidiau glaw a chymryd rhan yn y gystadleuaeth taflu welis yn nes ymlaen yn y diwrnod!Bydd hyn i gyd yn digwydd rhwng 1pm a 5pm. Mae'r amseroedd hyn yn dibynnu ar y tywydd ac mae'n bosib y byddan nhw'n newid.

Sesiwn Syrffio Min Nos Seaquest
Dewch i wylio'r hwyl wrth i'r syrffwyr syrffio'r tonnau dan olau'r llifoleuadau. 6pm-9pm

Pethau'n poethi gyda noson o fflamau a diweddglo mawreddog

Bydd digwyddiad Tân a Dŵr Porthcawl yn parhau gyda noson o fflamau. Disgwyliwch arddangosfa tân gwyllt anhygoel a pherfformiadau gan FlameOz drwy gydol y noson. Nid yn unig y bydd FlameOz yn dawnsio ac yn jyglo gyda thân - byddan nhw'n bwyta tân hefyd!27 Hydref, 8.30pm, Sandy Bay. 

Profiad syrffio rithwir
Camwch ar fwrdd syrffio rhithwir a syrffio tonnau Rest Bay heb wlychu hyd yn oed! Os yw'n well gennych chi badl-fyrddio, gallwch badl-fyrddio ar eich traed yn heulwen yr hydref. Bydd y profiad ystafell ymgolli arloesol hwn ym Mae Trecco yn ystod gwyliau'r hanner tymor, o 27 Hydref ymlaen.

Tynnwch ddigon o luniau gyda bwrdd hunluniau newydd Porthcawl!

I baratoi ar gyfer y digwyddiad, mae Porthcawl yn lansio bwrdd hunluniau newydd gerllaw. Dewch i dynnu hun-lun o flaen bwrdd hunluniau anferth 10m x 2.4m ar safle Chwaraeon Dŵr Rest Bay, sy'n cael ei lansio y penwythnos hwn. Gallwch dynnu lluniau o flaen yr adnodd newydd sbon hwn, gan ddefnyddio'r hashnod #DarganfodPorthcawl a #DiscoverPorthcawl er mwyn eu rhannu gyda'ch ffrindiau. 

Cyfle i ENNILL sesiwn syrffio neu sesiwn padl-fyrddio ar eich traed

Bydd yr ymwelwyr sy'n dod i'r digwyddiad Tân a Dŵr hefyd yn cael cyfle i ENNILL sesiwn padl-fyrddio neu sesiwn syrffio am ddim drwy lenwi arolwg i ymwelwyr ar-lein. Peidiwch â cholli'r cyfle!  

Mae prosiect Morlun Porthcawl wedi cael cyllid gan Y Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig a chefnogaeth drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, sy'n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru, er mwyn gwella profiad ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy gydweithio.