The goings on in and around Bridgend

Sut i gael Pasg gWYch yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Ydych chi'n chwilio am bethau llawn hwyl i'w gwneud dros y Pasg? Mae digon o bethau i'w gwneud yn sir Pen-y-bont ar Ogwr - peidiwch â cholli allan! O'r cinio dydd Sul gorau i helfa wyau WYch ym Mhen-y-bont ar Ogwr, dyma rai o'r ffyrdd gorau o dreulio'r Pasg yn sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Gweithdy'r Pasg Cymraeg ei iaith i'r teulu cyfan
Mae'r Pasg yn swnio'n well yn Gymraeg - dyna pam mae'r Grand Pavillion yn cynnal gweithdy'r Pasg Cymraeg ei iaith. Cyfle i'r teulu cyfan ddathlu'r diwrnod mawr! Helfa wyau, ras wy ar lwy fawr gyda Bwni'r Pasg, addurno eich bisgedi Pasg a gwneud eich mwgwd Pasg eich hun - a'r cyfan drwy gyfrwng y Gymraeg.
3 Ebrill, 2pm, 0-6 oed, tocynnau o £2.50
http://www.grandpavilion.co.uk/events/3398-welshlanguagefamilyeasterworkshop

Chwilio am ffrindiau ffwr yng Ngwarchodfa Natur Parc Slip
Beth am ddarganfod byd natur yng Ngwarchodfa Natur Parc Slip gyda llwybr Pasg hunan-dywys i blant. Goruchwyliwch eich plant tra byddant yn cymryd rhan yn y cwis natur fydd yn eu tywys o amgylch y warchodfa. Pwy a ŵyr pa ffrindiau ffwr y byddwch chi'n eu gweld ar y ffordd!
30 Mawrth - 2 Ebrill, 11am - 3pm, £4 y plentyn
https://www.welshwildlife.org/events/parc-slip-easter-trail/

Cinio Sul y Pasg yn Harbour Bar and Kitchen
Mae bwydlen draddodiadol Gymreig ar gael i chi dros y Pasg eleni yn Harbour Bar and Kitchen, sy'n edrych allan dros harbwr Porthcawl. Mwynhewch wledd o gawl cennin a thatws i'ch cynhesu, coes cig oen blasus a phwdin bara menyn heb ei ail.
Ar gael ar Sul y Pasg rhwng 12pm a 4pm, 2 gwrs £17.50 3 chwrs £22.50
http://harbourbarandkitchen.co.uk/events/event/easter-sunday-lunch/

Helfa WYch ym Mharc Gwledig Bryngarw
Dewch draw i chwilio am dros 7,000 o wyau siocled sydd wedi'u cuddio o amgylch Parc Gwledig Bryngarw dros y Pasg - yn helfa wyau WYch Pen-y-bont ar Ogwr y Pasg hwn.  Byddwch yn dechrau eich gweithgaredd celf a chrefft creadigol yn y ganolfan ymwelwyr cyn cychwyn ar yr helfa fawr. Byddwch yn siŵr o gael diwrnod llawn hwyl i'r teulu gyda pherfformiadau bywiog gan y cwmni La La La Productions hefyd!
31 Mawrth - 3 Ebrill, Tocynnau £8.50, Caiff oedolion a babanod sy'n cael eu cario fynediad am ddim ac nid oes angen tocynnau arnynt

http://www.bryngarwcountrypark.co.uk/

Llwybr darganfod yr Arfordir
Archwiliwch gyfrinachau rhyfeddol y môr drwy ddilyn llwybr darganfod yr arfordir dros y Pasg. Cyfle i chi ddod i adnabod creaduriaid arfordirol lleol, canfod pwrs y fôr-forwyn a mwynhau parti plancton i ddathlu'r Pasg a theimlo'n un â'r môr!
12pm-2pm dydd Mawrth 10 Ebrill, The Grand Pavillion
Cysylltwch â i drefnu.
http://www.harbourquarterporthcawl.co.uk/

12 comments for “Sut i gael Pasg gWYch yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr”

 1. Gravatar of sew and so discount uksew and so discount uk
  Posted 18 April 2018 at 10:52:00

  Mae'r Pasg yn swnio'n well yn Gymraeg - dyna pam mae'r Grand Pavillion yn cynnal gweithdy'r Pasg Cymraeg ei iaith. Cyfle i'r teulu cyfan ddathlu'r diwrnod mawr!

 2. Gravatar of allassignmenthelp reviewsallassignmenthelp reviews
  Posted 28 April 2018 at 16:29:02

  I want this to be in english so that I can easily do my work and I can complete my allassignmenthelp reviews. It will be the best thing for me and I think that it can help me to learn something new.

 3. Gravatar of Greg33aGreg33a
  Posted 27 May 2018 at 07:07:18

  Thanks for your page! Your share information it helped me a lot!

 4. Gravatar of how to get robux for free on robloxhow to get robux for free on roblox
  Posted 28 June 2018 at 06:36:18

  thank your allowing this page.

 5. Gravatar of Harvard Case AnalysisHarvard Case Analysis
  Posted 11 July 2018 at 07:28:06

  Thanx for sharing such useful post keep it up :)

 6. Gravatar of Do My Programming HomeworkDo My Programming Homework
  Posted 11 July 2018 at 08:01:55

  Things are very open and intensely clear explanation of issues. was truly information. Your website is very beneficial.

 7. Gravatar of Electrical Engineering Assignment Help OnlineElectrical Engineering Assignment Help Online
  Posted 11 July 2018 at 10:34:14

  I’m really impressed with your article, such great & usefull knowledge you mentioned here

 8. Gravatar of Electronics Engineering Assignment Help OnlineElectronics Engineering Assignment Help Online
  Posted 11 July 2018 at 10:54:32

  Pretty helpful material, much thanks for this article

 9. Gravatar of Assignment HelpAssignment Help
  Posted 29 August 2018 at 12:03:00

  Thanks for sharing such a nice blog of information to us. This is very knowledgeable for me. I am offering Assignment help all over the world.

 10. Gravatar of AndrodumpperAndrodumpper
  Posted 17 September 2018 at 06:35:26

  Really good post !! thanks to share blog commenting list…

 11. Gravatar of WhatsdogWhatsdog
  Posted 17 September 2018 at 06:36:08

  Thanks for sharing. share good information.

 12. Gravatar of Test dpcTest dpc
  Posted 17 September 2018 at 06:36:35

  Really good post !! thanks to share blog commenting list…

Post a comment