The goings on in and around Bridgend

Sut i dreulio Penwythnos Gŵyl Banc Mai ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Ydych chi angen pethau hwyliog i'w gwneud dros benwythnos gŵyl banc Mai? O fwynhau gwrando ar gôr y bore bach neu fynd lawr i'r traeth, mae gan Ben-y-bont ar Ogwr ddigon o weithgareddau hwyliog i wneud y penwythnos hwn yn un i'w gofio. Eisteddwch i lawr, ymlaciwch a mwynhau eich gŵyl y banc ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Dathlwch Ddiwrnod Rhyngwladol Côr y Bore Bach gyda Gwarchodfa Natur Parc Slip
Dathlwch synau natur gyda thaith dywys o gwmpas Gwarchodfa Natur Parc Slip. Cewch ddysgu am y gwahanol synau a geir yng nghôr y bore bach cyn mwynhau llond bol o frecwast yn ôl yn y siop goffi. Cofiwch ddod â'ch ysbienddrych a fflasg o de gyda chi i'ch cynnal yn ystod y dathliad rhyngwladol rhyfeddol hwn!

Mynd i draeth Porthcawl
Paratowch am dywod euraidd, ewyn gwyn a lliw haul gyda thaith i Borthcawl y penwythnos hwn. Iawn, efallai ein bod ni'n bod yn obeithiol, ond mae Wales Online newydd restru Porthcawl fel un o'r 12 prif draeth yng Nghymru i ymweld â nhw dros benwythnos gŵyl y banc. Beth am wibio i'r tonnau gydag Ysgol Syrffio Porthcawl neu fynd ar FatBike dros dwyni tywod Merthyr Mawr ar antur gyffrous ac arbennig dros ŵyl y banc?
Gwersi syrffio o £30, yn cynnwys llogi bwrdd a siwt wlyb Llogi Fatbike o £10 yr awr

Cael te gydag Oscar Wilde ym Mhafiliwn Porthcawl
Mwynhewch ychydig o adloniant ysgafn gyda'r perfformiad theatr unigryw hwn yn null sioe siarad. Ymunwch ag Oscar Wilde wrth iddo gyfweld enwogion blaenllaw o oes Fictoria mewn sioe yn llawn clecs, caneuon, hiwmor ac ambell syrpreis hefyd, wrth gwrs!Tocynnau: £4.50 o Lyfrgell Pencoed 

Dysgu caiacio lle mae'r don yn torri gydag Adventures Wales 
Cyfle i'r teulu cyfan fentro i'r dŵr y penwythnos hwn gydag antur syrffio unigryw. Ymunwch ag Adventures Wales i ddysgu caiacio neu sgïo drwy ewyn grymus Porthcawl. Dan arweiniad arbenigwyr, mae croeso i rai o bob oedran a gallu - delfrydol i deuluoedd sy'n gobeithio rhoi cynnig ar rywbeth newydd! Ffoniwch 01656 782 300 i gael rhagor o wybodaeth

Archwilio olion hen gastell
Ewch â'r teulu am dro hyd arfordir treftadaeth Morgannwg i ddarganfod olion hen gastell Pen-y-bont ar Ogwr.  Croeswch y cerrig camu sy'n arwain at gastell Ogwr cyn taro golwg tu mewn. Neu beth am fynd i ryfeddu at olion syfrdanol Castell Coety, yr adfail hudolus a adeiladwyd gan un o ddeuddeg marchog chwedlonol Morgannwg. Castell Ogwr mynediad Am Ddim, agored bob dydd 10am-4pm. Castell Coety mynediad Am Ddim, agored bob dydd 10am - 6pm

4 comments for “Sut i dreulio Penwythnos Gŵyl Banc Mai ym Mhen-y-bont ar Ogwr”

 1. Gravatar of dissertation servicesdissertation services
  Posted 11 May 2018 at 13:26:21

  I concur this isn't perfect, yet please recollect that we are a significant recently settled homestead campground and not a million pounds venture site. We trust our campers will appreciate what we do offer which is an unwinding climate and appreciate developing with us. Again our genuine statements of regret that this camper did not appreciate.

 2. Gravatar of HND Business AssignmentsHND Business Assignments
  Posted 15 May 2018 at 09:17:09

  Hey what great seaside point, I remember that day when I was child me and my family go for a trip and sometime we were go for summer camp and other vacation activity.

 3. Gravatar of rent a car at Paphos airportrent a car at Paphos airport
  Posted 23 May 2018 at 13:53:54

  Thank you for sharing this topic.

 4. Gravatar of free ringtonefree ringtone
  Posted 25 June 2018 at 20:44:42

  I also like to swim in the water .... I'm waiting for a vacation and will do it!

Post a comment